Providence Capital

Geïnformeerd beslissingen nemen door vragen te stellen.

Strategisch advies

Het beheren van een vermogen vereist professionele slagkracht. Wij bieden strategisch advies en voeren periodieke evaluaties uit. Daardoor behoudt u de controle en vermindert de kansen op fouten.

U zoekt

Onafhankelijk advies en betrokkenheid

Het beheren van een vermogen is in principe eenvoudig maar niet gemakkelijk. Laat u begeleiden door onafhankelijke experts die zicht hebben op het totale vermogen en denken vanuit de client.

Evaluatie van uw huidige beleid

Door lage rendementen is het inmiddels een hele uitdaging uw doelstellingen te realiseren. Wat zijn de gevolgen voor uw uitgaven? Een periodieke evaluatie van het beheer is geen overbodige luxe.

Toegang tot de beste specialisten

Welke specialisten bieden toegevoegde waarde op de lange termijn en passen het best bij mij? Hoe spreid ik vermogen zo goed mogelijk over verschillende beheerders? Wij begeleiden u bij selectietrajecten in binnen- en buitenland.

Governance en monitoring

Worden beslissingen ad-hoc genomen of zijn deze gebaseerd op heldere beleggingsovertuigingen en een lange termijn beleid? Houdt u voldoende controle over het beheer? Wij adviseren over deze vraagstukken en bieden noodzakelijke tegenkracht.

Hoe doen we dat?

Wij zetten onze kennis en ervaring in zodat u de juiste beslissingen kunt nemen. Wij slaan een brug tussen uw doelstellingen en een institutioneel beheer van het vermogen.

Strategisch advies en coördinatie

Wij vertalen uw doelstellingen naar strategische plannen en coördineren de advisering door andere specialisten. Wij geven antwoord op kernvragen, zoals: “Moet ik een eigen investeringskantoor oprichten?”

Scenarioanalyses en spending rule

Op basis van scenarioanalyses adviseren wij hoe de haalbaarheid van uw doelstellingen verbeterd kan worden. Door een spending rule worden uitgaven beter in balans gebracht.

Selectieproces

De selectie van beheerders is een intensief proces. Wij kennen de spelers in binnen- en buitenland en maken graag een long of short list voor u. Wij begeleiden het selectieproces middels een request for proposal en maken de beslispunten inzichtelijk.

Beleggingscommissie en rapportage

Wij helpen bij het inrichten en uitvoeren van de taken van een beleggingscommissie. De continuïteit en consistentie van het beleid worden gewaarborgd middels glasheldere beleggingsstatuten en management rapportages

Zo’n partij geeft ons countervailing power.

Stichting P.

Casus Stichting P

Een groot vermogensfonds – dat daarnaast actief fondsen werft – heeft de afgelopen jaren het vermogensbeheer volledig uitbesteed aan een institutionele partij. De beleggingscommissie vraagt zich af of de huidige fiduciair beheerder nog steeds “best-in-class” is en of er kostenvoordelen te behalen zijn, bijvoorbeeld door meer passief te gaan beleggen. Daarnaast vraagt het vermogensfonds zich […]

Wij bieden strategisch advies aan families, zowel met als zonder eigen family office en charitatieve instellingen met een vermogen vanaf € 25 miljoen.

Heeft u interesse?

Neem contact met ons op