Providence Capital

Beloningsbeleid

Providence Capital beschikt over een uitgewerkt beloningsbeleid. Het beloningsbeleid is een middel dat ertoe bijdraagt dat de risico’s die Providence Capital loopt worden beheerst en de focus binnen de onderneming gericht is op het waarborgen van de belangen van onze cliënten en onderneming op de langere termijn. Dit betekent onder meer dat Providence Capital waar mogelijk voorkomt dat medewerkers door de beloningen geprikkeld worden tot onzorgvuldig behandelen van de cliënt en niet nakomen van onze zorgplicht.

Uitgangspunt in het beloningsbeleid is dat Providence Capital gebaat is bij een bestendig en kwalitatief goed medewerkersbestand en daartoe marktconform beloont.

Een aantal medewerkers van Providence Capital, waaronder de meeste partners, ontvangt een (vaste) managementvergoeding voor de door hun geleverde diensten. Andere medewerkers zijn bij Providence Capital in loondienst en ontvangen een vaste beloning.

In bepaalde gevallen kan aanvullend op de vaste beloning een beperkte variabele beloning worden toegekend. Dit geschiedt altijd op discretionaire basis en deze toekenning is afhankelijk van de prestaties van de betreffende medewerker. Bij de beoordeling van deze prestaties worden zowel financiële als niet-financiële prestatie-indicatoren (zoals klanttevredenheid of verantwoord risicogedrag) in aanmerking genomen. De niet-financiële prestatie-indicatoren zijn gericht op zorgvuldig, integer en klantgericht handelen, waarbij de focus ligt op de belangen van de cliënt en onze onderneming op de lange termijn. Daarnaast heeft Providence Capital de mogelijkheid om de variabele beloning aan te passen en terug te vorderen onder bepaalde omstandigheden. Door de opzet van het beloningsbeleid, waarbij vaste beloningen het belangrijkste zijn en de maatregelen die Providence Capital daarnaast heeft getroffen voor de variabele beloningen, wordt niet aangezet tot ongewenst gedrag, zoals het nemen van onverantwoorde (duurzaamheids-)risico’s. Op deze manier vormt het beloningsbeleid geen prikkel voor medewerkers om onverantwoorde beleggingsrisico’s te nemen bij het maken van beleggingsbeslissingen.

Indien een variabele beloning wordt toegekend, zal deze in beginsel de door de wetgever gestelde ‘cap’ van 20% ten opzichte van de vaste beloning niet overschrijden. Onder voorwaarden staat de wetgever het toe variabele beloningen aan een medewerker toe te kennen die hoger zijn dan 20%. Providence Capital houdt de mogelijkheid open hiervan gebruik te maken en zal in deze gevallen aan de wettelijk gestelde voorwaarden voldoen.