Providence Capital

Casus vermogensfonds

Een groot vermogensfonds – dat daarnaast actief fondsen werft – heeft de afgelopen jaren het vermogensbeheer volledig uitbesteed aan een institutionele partij.

De beleggingscommissie vraagt zich af of de huidige fiduciair beheerder nog steeds “best-in-class” is en of er kostenvoordelen te behalen zijn, bijvoorbeeld door meer passief te gaan beleggen. Daarnaast vraagt het vermogensfonds zich af wat de gevolgen zijn van lagere rendementen op de haalbaarheid van haar doelstellingen?

Vraag

“We hebben gekozen voor een oplossing waarin de beheerder niet zelf belegt, maar de overall regie voert over het beleggingsbeleid dat door andere, externe beheerders wordt uitgevoerd.

De fiduciair beheerder adviseert het fonds over het strategische beleggingsbeleid en selecteert en monitort de externe beheerders. Het fonds besteedt hierbij dus belangrijke taken uit.

Als Hoofd Financiën heb ik wel een financiële achtergrond, maar geen specifieke beleggingsachtergrond. Je hebt vaak dat je denkt; beschik ik wel over voldoende informatie en inzicht om de juiste beslissingen te nemen en de fiduciair manager scherp te houden? Kunnen wij voldoende kritische tegenkracht bieden?”

Oplossing

“Zo zijn we bij Providence Capital terecht gekomen. Zo’ n partij geeft ons die countervailing power. Doorvragen, dat kunnen ze heel goed. Blijven doorvragen tot je het goede antwoord hebt. De achterliggende vraag, die halen ze naar boven en daarop geven ze antwoord. Ze zijn begonnen met de evaluatie van de fiduciair beheerder. Eerst heel breed gekeken. Uiteindelijk bleven vijf kandidaten over. Ze zijn bij hen allemaal langs gegaan op kantoor. Zoiets geeft meteen een beter beeld. Het is maar een voorbeeld van de grondigheid en gedegenheid waarmee ze hun werk doen.”

Zo’n partij geeft ons countervailing power.

Stichting P.