Providence Capital

Impact van onttrekkingen vaak onderschat

Wat vaak vergeten wordt, is de kracht van inflatie en de invloed van onttrekkingen op een portefeuille, zegt Berry van Kollem van Providence. Zijn family office houdt klanten daarom aan een ‘spending rule’.

Van Kollem was de afgelopen tien jaar chief investment officer bij multi family office Providence Capital uit Bussum. Onlangs droeg hij het stokje over aan voormalig hoofd dividendaandelen Wouter Weijand van BNP Paribas IP. Van Kollem houdt zich nu bezig met duurzaamheid en de investment consultancytak van het bedrijf.

‘Veel van onze klanten zijn gericht op kapitaalbehoud’, zegt van Kollem. ‘Om een portefeuille op peil te houden moet allereerst de inflatie goedgemaakt worden.’

‘Voor cliënten met een inkomensdoelstelling moet daarnaast goed in de gaten gehouden worden dat de onttrekkingen niet te ambitieus worden in tijden dat het slechter gaat. Haal je er te veel uit en heb je ook nog eens te maken met koersdalingen, dan kom je haast niet meer terug op het oude niveau.’

Spending rule

Providence hanteert daarom een zogenaamde ‘spending rule’. ‘Dit betekent dat we afspreken de hoogte van de onttrekkingen gedeeltelijk te laten afhangen van het behaalde rendement. Voor een nieuw jaar gaan wij daarom uit van 80 procent van de onttrekkingen van het jaar ervoor. De resterende 20 procent hangt af van de behaalde resultaten.

Onze ervaring is dat hierdoor de vermogensdoelstelling, bijvoorbeeld het in stand houden van de koopkracht, niet in gevaar komt. In de praktijk betekent dit dat stichtingen soms tijdelijk minder kunnen uitgeven dan in het jaar daarvoor. Dit is echter zelden een probleem. Vaak wordt de agenda per jaar bepaald. De meeste stichtingen hebben maar heel weinig doorlopende projecten.’