Providence Capital

Hoe helpen we u met vermogensbeheer?

U bepaalt welk deel van uw vermogen en welke beheerfuncties u aan ons uitbesteedt. Vervolgens komen we samen tot de juiste aanpak. Gespecialiseerde fondsbeheerders, verschillende beleggingsstrategieën en keuze uit depotbanken. Het is allemaal mogelijk.

Multi-strategie

Wij maken gebruik van meerdere vermogensklassen voor het bepalen van een optimale verdeling van uw portefeuille. Met uitgebreide scenario-analyses maken we vervolgens de risico’s inzichtelijk. Onderzoek en ervaring wijzen uit, dat de verdeling van het vermogen over de verschillende vermogensklassen, bepalend is voor het rendement op lange termijn.

Multi-manager

Geen enkele financiële organisatie heeft op alle terreinen de beste beheerders in dienst. Binnen ons beleggingsbeleid beleggen wij daarom uitsluitend direct of indirect in fondsen van de beste externe beheerders en indexfondsen.

Risicobeheer

De controle van risico’s vindt plaats op het niveau van uw mandaat, maar ook op de onderliggende beleggingsfondsen waar we voor u in beleggen.

Beleggingsmandaten

  • Analyse haalbaarheid doelstellingen en risico analyses
  • Bewaken neerwaarts risico (ex-ante, voorafgaand aan mutaties en ex-post) via dynamisch risicobeheer
  • Specifieke restricties worden bewaakt binnen het portfolio managementsysteem
  • Herbalanceren
  • Factor analyses, voorkomen van ongewenste concentratie
  • Bewaken van- en sturen op tracking error

Beleggingsfondsen

  • Bewaken van onder meer performance, risico, style drift, active share, concentratie, liquiditeit en leverage
  • ESG: monitoren of onderliggende beleggingen voldoen aan fundamentele criteria

Verantwoord beleggen

Providence Capital erkent het belang van de transitie naar een duurzamere economie, en de rol die beleggers hierin kunnen vervullen.

Meer informatie treft u aan onder ESG Beleid.

Wij helpen u met uw vermogensbeheer

Wij zijn uw directe aanspreekpunt voor uw vermogensbeheer en beleggingsbeleid.

Wouter
Weijand

Chief investment Officer

Andries
Nieuwland

Partner

Robbert-Jan Gelissen

Partner