Providence Capital

Q&A

Providence Capital is een Multi Family Office. Onze diensten bestaan uit strategisch advies en vermogensbeheer, alsmede administratieve en coördinerende ondersteuning. Deze diensten kunnen in zijn geheel of afzonderlijk worden afgenomen.

Providence Capital biedt een bredere dienstverlening, heeft geen eigen financiële producten en er is continuïteit van de medewerkers door een partnerstructuur. Daarnaast bieden wij maatwerkoplossingen.

Bij strategisch advies begeleiden wij cliënten in strategische keuzes rondom het vermogen. Daarnaast selecteren en evalueren wij hun vermogensbeheerders. Doordat we ook zelf vermogensbeheer aanbieden en dagelijks bezig zijn met investeringsbeslissingen, zijn we in staat om andere vermogensbeheerders beter te begrijpen, te selecteren en te beoordelen.

Een vermogen roept vele vragen op. Hoe groot of complex een vermogen ook is. Wij bieden een integrale oplossing en ontzorgen u. Met een hecht team dat al jaren samenwerkt, krijgt u voortdurende aandacht. Wij bieden een onafhankelijke en persoonlijke aanpak.

Providence Capital is onafhankelijk en heeft geen banden met financiële instellingen. Wij bieden een totaaloplossing met persoonlijke aandacht waardoor u ontzorgd wordt. Daarnaast heeft Providence Capital een hecht team dat al jaren samenwerkt en kent weinig verloop.

Providence Capital heeft geen banden met financiële instellingen en selecteert binnen het eigen beleggingscomité de beste door derden beheerde beleggingsfondsen.

U kunt contact met ons opnemen voor een vrijblijvend persoonlijk kennismakingsgesprek via e-mail: info@providencecapital.eu of bel ons op: 035-6926 750.

De medewerkers van Providence Capital hebben veel internationale ervaring opgedaan bij verschillende financiële instellingen. De basis van het Providence Capital vermogensbeheer team is al in 1994 gelegd bij MeesPierson. De achtergrond van de individuele personen vindt u op de pagina ‘over ons’.

Providence Capital heeft een vermogensbeheer- en een trustbeheervergunning afgegeven door respectievelijk de AFM en DNB.

Wij werken voor ongeveer 90 cliënten. Sinds de oprichting hebben wij geen noemenswaardig verloop van cliënten gekend en verwachten deze ook niet.

De kosten hangen af van de dienstverlening die u bij ons afneemt. Voor het vermogensbeheer rekenen wij een percentage van het vermogen of tegen een vooraf vastgesteld tarief. Voor Strategisch Advies en Family Office kan er tegen een vastgesteld tarief of op uurbasis worden gewerkt.

We staan uitgebreid stil bij de volgende generatie van onze clienten. Iedere familie is anders en waardeert zijn privacy, daarom begeleiden we de kinderen van iedere familie apart. Dit kan bijvoorbeeld door ze te betrekken bij een jaarlijkse familievergadering, tot het aanbieden van een stage of fungeren als persoonlijke mentor.

Providence Capital beschikt over een 3402 Type II rapportage met als scope de vermogensbeheerdienstverlening van onze organisatie.

Providence Capital heeft trackrecords beschikbaar sinds de start van 2005. Doordat we niet werken met een standaard risicoprofiel, zijn dit de cijfers van bestaande portefeuilles.

Onze cliënten houden geen activa bij ons aan. Alle effecten en liquiditeiten worden aangehouden op bankrekeningen ten name van de cliënten bij de banken van hun keuze. Providence Capital heeft slechts een volmacht om binnen de betreffende bankrekeningen aan- en verkooptransacties uit te voeren.

Providence Capital maakt gebruik van een depotbank naar uw keuze. U kunt zodoende uw bestaande bankrelatie behouden. Echter, op basis van onze koopkracht hebben wij bij bepaalde depotbanken gunstigere tarieven kunnen onderhandelen.

Binnen onze organisatie wordt met de toevertrouwde informatie van cliënten met de uiterste discretie omgegaan. Daarvoor hebben wij een strikte scheiding ingericht tussen de verschillende types dienstverlening in onze systemen en de fysieke opslag van data. Wij besteden voortdurend aandacht aan de beveiliging van onze IT-omgeving en dus de beveiliging van uw gegevens.

Naast onze eigen kennis hebben wij, in tegenstelling tot groot banken, toegang tot informatie van veel verschillende partijen in de markt. Dat geeft ons een completer beeld. Voor de selectie van nieuwe beleggingsfondsen maken wij gebruik van een bekend extern searchkantoor.

Als u cliënt wordt bij Providence Capital krijgt u een eigen team van professionals. In uw team zit altijd ten minste één van de partners.

Cliënten die wij strategisch adviseren hebben in de meeste gevallen een langdurige relatie met ons. Echter, wij adviseren ook op een one-off-basis zoals een second opinion of een ‘Request for Proposal (RfP)- project.

U bepaalt welke oplossingen u nodig heeft en dat betekent dat al onze diensten ook afzonderlijk aangeboden worden dus ook de administratieve ondersteuning. Hiervoor hoeft u geen cliënt te worden voor vermogensbeheer of strategisch advies.

We hebben geen fiscalisten in dienst, we werken nauw samen met de eigen fiscalist van onze cliënten en we hebben een breed netwerk van fiscalisten tot onze beschikking.

We kunnen als post- en/of vestigingsadres dienen voor onze cliënten. Daarnaast kunnen we optreden als bestuurder en helpen bij de oprichting van entiteiten. Wij hebben hiervoor een trustvergunning van DNB.