Hoe helpen we u met vermogensbeheer?

U bepaalt welk deel van uw vermogen en welke beheerfuncties u aan ons uitbesteedt. Vervolgens komen we samen tot de juiste aanpak. Gespecialiseerde fondsbeheerders, verschillende beleggingsstrategieën en keuze uit depotbanken. Het is allemaal mogelijk.

Multi-strategie

Wij maken gebruik van meerdere vermogensklassen voor het bepalen van een optimale verdeling van uw portefeuille. Met uitgebreide scenario-analyses maken we vervolgens de risico’s inzichtelijk. Onderzoek en ervaring wijzen uit, dat de verdeling van het vermogen over de verschillende vermogensklassen, bepalend is voor het rendement op lange termijn.

Multi-manager

Geen enkele financiële organisatie heeft op alle terreinen de beste beheerders in dienst. Eigen beleggingsproducten- of fondsen zijn hiernaast niet te verenigen met objectief en onafhankelijk beleid. Wij implementeren daarom ons beleggingsbeleid uitsluitend met fondsen van de beste externe beheerders en indexfondsen.

Risicobeheer

De controle van risico’s vindt plaats op het niveau van uw mandaat, maar ook op de onderliggende beleggingsfondsen waar we voor u in beleggen.

Beleggingsmandaten

  • Analyse haalbaarheid doelstellingen en risico analyses
  • Bewaken neerwaarts risico (ex-ante, voorafgaand aan mutaties en ex-post) via dynamisch risicobeheer
  • Specifieke restricties worden bewaakt binnen het portfolio managementsysteem
  • Herbalanceren
  • Factor analyses, voorkomen van ongewenste concentratie
  • Bewaken van- en sturen op tracking error

Beleggingsfondsen

  • Bewaken van onder meer performance, risico, style drift, active share, concentratie, liquiditeit en leverage
  • ESG: monitoren of onderliggende beleggingen voldoen aan fundamentele criteria

Verantwoord beleggen

Wij hebben onze blik altijd op de lange termijn. Zo’n lange termijnvisie is onlosmakelijk verbonden met maatschappelijk verantwoord beleggen. Waarbij er oog is voor duurzaamheid en de samenleving. Hiervoor hebben we een eigen beleggingsbeleid ontwikkeld wat standaard onderdeel uitmaakt van ons beheerbeleid. Specifieke aanvullende wensen kunnen wij ook implementeren.
Hoe we dat doen, leest u in deze bijlage (PDF, 332.7Kb).


Wij helpen u met uw vermogensbeheer

Wij zijn uw directe aanspreekpunt voor uw vermogensbeheer en beleggingsbeleid.

Alle mensen

Abonneer op onze nieuwsbrief