Providence Capital

Zalig nietsdoen – de nieuwe column van Wouter Weijand in Effect (VEB)

Patiëntenregister

In navolging van de succesvolle introductie van het Patiëntenregister in de Medische sector trekken we nu ook in de Financiële sector alle registers open. Hoewel er in de financiële sector zelden fouten worden gemaakt, leek het ons uit het oogpunt van transparantie wel zo fijn om de burger een faire indruk te geven van de kwaliteit van de financiële zorgverleners. Zijn de zorgen over de operationele risico’s terecht en hoe intens is de samenwerking op de IC*? Laten we eea even met u afkaarten.

Enquête

Na een diepgravende enquête zijn we verheugd u te mogen meedelen, dat er vrijwel nergens ziekenhuisachtige beleggingen plaatsvonden. Opvallend was hoe alert, spitsvondig en briljant de beslissingen uitpakten. Niemand van de specialisten, die aan ons onderzoek meewerkten (we haalden ruim 0,7%) had ooit de dollar verkeerd voorspeld. Slechts 2 van de 7 geïnterviewde had de crash van 2008 niet zien aankomen en de rentestijging in 2018 was door iedereen voorzien. Tot dusverre kwalificeerde zich dus nog niemand voor ons Patienceregister.

Zalig nietsdoen

Zelfs de cliënten, die aanvankelijk het schip ingingen in 2008, zijn er daar 10 jaar later stijlvol en rijker uitgekomen, ook al had de dienstdoende financiële specialist daar al die tijd bij liggen slapen. Zalig nietsdoen** is ons vak een zegen voor de cliënt. Daarom luidt het motto van ons register: van patiënt tot patience: geduld is onze troefkaart in bange tijden!

Gelukkig mogen we in deze tijden van overregulering ook vrijwel niets meer doen. Onze cliënten doen er echter hun voordeel mee: redeloos, reddeloos, radeloos, maar sprakeloos rijk. Nee, deden wij financiële experts er vroeger nog alles aan om de verschillen tussen arm en rijk flink kleiner te maken, tegenwoordig is dat praktisch uitgesloten. Het maatschappelijk klimaat lijkt daarvoor verhard: “Clients First” leidt tot een grove tweedeling in de samenleving. De keerzijde hiervan is minstens even hardvochtig: wachten wij lang genoeg, dan wacht ons uiteindelijk allen een opname in het Patienceregister, voor de schaamteloze rijkdom die wij hebben teweeggebracht.

Wouter Weijand, Chief Investment Oficer

 

*IC = Investment Committee

**bezoek ook de gelijknamige tentoonstelling in museum Kranenburg te Bergen nh

*** voordat u op vakantie gaat, vergeet u dan niet de sloten en de rente goed vast te zetten?