Providence Capital

Verantwoord Beleggingsbeleid

Het verantwoord beleggingsbeleid van PCNV is ontwikkeld voor directe beleggingen in staatsobligaties en indirecte beleggingen via beleggingsfondsen en kan als volgt worden samengevat:
PCNV integreert in alle vermogensklassen, binnen de grenzen van praktische haalbaarheid, fundamentele criteria om de ESG-prestaties van fondsbeheerders en de bedrijven waarin door hen belegd wordt, te verbeteren. Hierbij wordt uitgegaan van wereldwijd erkende normen zoals de Global Compact principes van de Verenigde Naties (VN), de Principles for Responsible Investment (PRI), de sanctielijst van de VN Veiligheidsraad en de geldende wet- en regelgeving.
Het doel van dit beleid is enerzijds om te voorkomen dat fondsbeheerders beleggen in bedrijven die als onverantwoord worden aangemerkt en anderzijds om te stimuleren dat goede overwegingen worden gemaakt om te beleggen in bedrijven die een hogere ESG-score behalen. Dit beleid stimuleert beheerders van beleggingsfondsen op een verantwoorde manier te beleggen.
Bij de uitvoering van het verantwoord beleggingsbeleid kunnen fondsbeheerders onder andere de volgende methoden toepassen:

  • Uitsluiting van bedrijven (negatieve screening);
  • Selectie van best-in-class bedrijven binnen bepaalde sectoren (positieve screening);
  • Dialoog met ondernemingen (engagement);
  • Uitoefening van het stemrecht (stemmen op aandeelhoudersvergaderingen), en
  • Selectie van bedrijven op basis van duurzame beleggingsthema’s.

PCNV maakt gebruik van ESG-research van een gespecialiseerd onderzoeksbureau om te controleren of de onderliggende beleggingen van beleggingsfondsen voldoen aan haar  fundamentele criteria en/of de geformuleerde uitsluitingscriteria niet worden overschreden. Dit noemen we screening.
Om het verantwoord beleggingsbeleid praktisch uitvoerbaar te maken, hanteert PCNV vaste tolerantiegrenzen die door beheerders van beleggingsfondsen niet overschreden mogen worden.
PCNV heeft een interne classificatie voor de selectie en het monitoren van beleggingsfondsen ontwikkeld, op basis van zowel financiële als niet-financiële selectiecriteria. Als beheerders van beleggingsfondsen op enig moment niet (meer) voldoen aan deze criteria, worden de betreffende beleggingsfondsen verkocht als na een vaste periode van dialoog onvoldoende zicht is op een gewenste uitkomst.
Bijgaand treft u een bijlage met ons verantwoord beleggingsbeleid 20150531-verantwoord-beleggingsbeleid-pcnv-versie-1505