Providence Capital

Reyer Hulstein

Partner

Reyer is het centrale aanspreekpunt voor families en stichtingen. Hiervoor was hij first vice-president en senior banker bij Merrill Lynch. Reyer is sinds 1981 actief op het gebied van vermogens­beheer. Eerder was hij senior private banker bij MeesPierson, bij de Rabobank verantwoordelijk voor een vermogensbeheer groep en bij American Express Global Asset Management in Londen fundmanager voor institutionele relaties.

Reyer is medeoprichter van Providence Capital.

Vind andere mensen