Providence Capital

Providence Capital beschikt over een ISAE 3402 II rapport

Providence Capital beschikte al over een ISAE 3402 Type I rapportage met als scope de vermogensdienstverlening van onze organisatie.

Sinds maart 2018 beschikken wij over een ISAE 3402 Type II rapportage. Binnen  het vermogensbeheer is het geheel van processen voor het initiëren en verwerken van transacties voor cliënten getoetst. Hiernaast zijn de interne beheersmaatregelen op de volgende gebieden beoordeeld: manager selectie/monitoring, rapportage, cliënten dienstenovereenkomst, beleggingsrichtlijnen, facturering, etc.

Type II geeft aan dat jaarlijks positief wordt beoordeeld dat onze beheersmaatregelen onafgebroken werken.