Providence Capital

Koel blijven

Federal Open Market Committee

Natuurlijk, elke keer als de beursrally in de VS een nieuwe, versnelde spurt doormaakt, denk je dat het de laatste keer is. Dat die overwaardering er nu toch echt gaat uitlopen. Maar dan is er die belofte van deregulering, belastingverlaging of handelsbevoordeling en hop, daar gaan de koersen weer. Boven Trump heerst echter nog de moeder aller markten: de US Treasury markt met de Federal Reserve als waakhond. Beschermvrouwe zou een te koesterende naam zijn. De Fed kent een strenge moeder-overste, Janet Yellen, en zelfs die moet wijken voor onze Donald. Op 31 januari zat zij voor de laatste keer de vergadering voor van het Federal Open Market Committee (FOMC). Hoe streng zal de Fed voor Donald zijn de komende tijd?  De uitkomst van de FOMC vergadering duidt op 3 renteverhogingen dit jaar, om te beginnen medio maart. Dat was net iets meer dan waarop de US Treasury markt had gerekend. Computer gestuurde funds deden de rest en zo werd de aandelenmarkt in de VS een halt toegeroepen, al was Donald het

Rente

Een volop draaiende economie met een historisch lage werkloosheid van onder de 4%, wat gebeurt daarmee als je de belastingen verlaagt? Net als Yellen vertrouwt de obligatiemarkt het niet helemaal en is zij eveneens aan een rentestijging begonnen, die 10-jaars tarieven van 2,3 naar 2,75% bracht.  In Nederland leidde dat tot een beweging van 0,4 naar 0,75%. Niks bijzonders nog, maar DNB president Knot vindt dat nog te laag. Samen met zijn overige Noord-Europese collega’s ziet hij tekenen van oververhitting, daar waar de Fransen en Italianen het net een beetje behaaglijk beginnen te vinden. Zou er ruimte zijn voor een dealtje? Als Mario nou even wat minder opkoopt en de rente wat laat oplopen, misschien hoeft ie dan na september niet helemaal te stoppen met zijn opkoopprogramma? Dan kan er wat lucht uit de diverse huizenmarkten lopen en worden al te grote loonstijgingen in de kiem gesmoord, voor zover dat nog kan. Zonder dat bij de Italianen en Fransen de kachel meteen uitgaat.

Tandem

Een tandem van gelijkgestemde centrale bankiers zou voor iedereen het beste zijn: dan is de kans op divergerende wisselkoersen het kleinst. Dat hele rentegebouw moet gewoon omhoog, want in deze vrijwel mondiale hoogconjunctuur passen deze crisistarieven niet meer. Ik kan me gewoon niet voorstellen dat er onderling geen overleg is. Zelfs in Japan zijn er geruchten over het verlaten van de BoJ doelstelling om de 10-jaars rente op 0% te houden, al houdt BoJ president Kuroda vooralsnog de boot af. Daarvoor staat de yen wellicht nog te sterk ten opzichte van de dollar.

‘Buying the dip’

Wat zou dat voor de aandelenmarkten betekenen en voor ons beleid nu aandelenmarkten corrigeren? Wordt het buying the dip? Niet in de VS in elk geval, op deze niveaus. Wij hadden overigens al langere tijd minder Amerikaanse aandelen. Ook binnen de VS verschoven we de portefeuille van ‘groei’aandelen naar ‘value’aandelen. Ook te vroeg natuurlijk, maar dat is meestal beter dan te laat….
In Azië zien we ook ‘ruimte’ voor enige correctie, vooral in HK en gerelateerde markten, die qua monetair beleid met de VS samenhangen. Ook hier vond een flinke beursrally plaats, ook weer in technologie aandelen trouwens, zij het vooral in China. De terugval hier oogt als een gezonde correctie na een forse stijging.

Europa

In Europa ligt dit anders. Hier moet die versnelde economische activiteit zich nog ruimer vertalen in hogere bedrijfswinsten en beurskoersen. De tijdelijke spurt in het voorjaar van 2015 is nog niet ingehaald, laat staan de oude beursrecords van meer dan 10 jaar geleden. De echte inhaalslag, met name op het gebied van waarderingen, geldt dus alleen nog voor Europa. Of anders gezegd, mochten koersen verder corrigeren, zouden deze Europa ook minder moeten raken. Buying the dip past dus als concept het beste bij de eigen regio en dat is ook wat we begin februari, na die eerste terugval, hebben gedaan en opnieuw doen na de tweede, grotere terugval. Zo raken we voor het eerst in langere tijd, enigszins overwogen aandelen.

Obligaties

Voor obligaties geldt dat zeker niet: hier ligt nog een lange, misschien langzame weg van koersdalingen voor ons, waarvan we de route en de eindbestemming nauwelijks kunnen inschatten. Het enige, waarvan we echt overtuigd zijn, is de noodzaak van een royale omweg, noem het een tunnel, om onder die ellende uit te komen. Deze vluchtroute, dat tunneltracé, brengt ons opnieuw naar een Zwitserse beheerder. Via het platform van deze manager krijgen we toegang tot 4-6 Amerikaanse private debt managers, die allen gespecialiseerd zijn in de kredietverschaffing van het Amerikaanse MKB. Elk van hen bouwt een portefeuille van ca 25-35 leningen op, zodat in totaal een goed gespreide leningenportefeuille van ca 140-200 debiteuren ontstaat. Omdat de Zwitsers met hun omvangrijke clientèle scherpe tarieven bij de Amerikanen weten te bedingen, kunnen zij zelf ook nog een fee berekenen, zonder dat de beleggingsopbrengst een al te grote veer hoeft te laten. Netto, na kosten, hopen we op een resultaat van gemiddeld 6% per jaar in USD. De looptijd van zo’n fonds bedraagt 5-8 jaar. Als vroege inschrijver krijgen we een beetje korting op de management fee.

Zoektocht

Ook in Europa gaat de zoektocht verder, al is hier de keus wat kleiner dan in de VS. Maar al teveel valutarisico’s willen we ook niet lopen. Zo is onze semi-illiquide, gemengde portefeuille van de andere Zwitserse beheerder grotendeels afgedekt naar de euro. Van datzelfde bedrijf overwegen we ook nog een stap te zetten in de richting van semi-open end beleggingen in infrastructuur, maar daarover een volgende keer meer. We kijken ook daarbij scherp naar de kosten, want die kunnen op langere termijn mede het verschil maken.

Koel blijven

2018, de kop is eraf en dat geldt ook voor de flinke rally van de eerste maand. Februari is met een flinke min begonnen. Of we de komende tijd opnieuw kunnen oogsten, hangt af van de rust en de moed die politici en centrale bankiers kunnen opbrengen om de ‘animal spirits’ van ondernemers en beleggers te beteugelen zonder markten al te veel af te schrikken. Koel blijven dus en dat geldt ook voor ons.

 

In die wetenschap groet ik u, namens al mijn collega’s,

 

Wouter Weijand, Chief Investment Officer, Providence Capital