Providence Capital

Fiscale tarieven 2020

Op 17 december 2019 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2020. De wet kan niet eerder in werking treden dan nadat de Koning deze heeft goedgekeurd en de wet ook is gepubliceerd. Vooruitlopend op de publicatie van de wet treft u onderstaand een overzicht van een aantal belangrijke belastingtarieven in 2020. De inflatiecorrectie voor 2020 leidt tot een bijstelling van de daarvoor in aanmerking komende bedragen met 1,6 %. Meer informatie leest u in bijgaand artikel.

Fiscale tarieven 2020