Providence Capital

Fiscaal vermogensbeleid

In het voorjaar van 2020 is de zogenoemde Bouwstenennotitie verschenen. Deze notitie is opgesteld door een aantal groepen ambtenaren met name werkzaam bij het ministerie van Financiën. Het moet de basis worden voor het fiscale pakket in het regeerakkoord voor het komende kabinet. De Bouwstenennotitie is gebaseerd op tien rapporten en is uitgemond in een lijst van maar liefst 169 bouwstenen. Sommige van die bouwstenen zijn ingrijpend, sommige hebben slechts een zeer beperkte reikwijdte. Bovendien sluiten sommige bouwstenen elkaar uit of overlappen ze elkaar. Hoe dan ook gaat het hier om een interessante analyse en ook een zeer relevante analyse. De kans dat met diverse bouwstenen wat gaat gebeuren, is redelijk groot. Maar welke kant het opgaat is uiteraard onzeker, vooral ook omdat dit afhangt van de samenstelling van het nieuwe kabinet en de keuzes die in het regeerakkoord van het nieuwe kabinet worden gemaakt. De bouwstenen zullen dan ook zeker deel uitmaken van de diverse verkiezingsprogramma’s. Lees meer over dit onderwerp in onderstaand artikel.

Fiscaal Vermogensbeleid