Providence Capital

Familiestatuut en Next Gen

Voor kinderen van een succesvolle ondernemer of een opvolgende generatie van een vermogende familie is het een behoorlijke uitdaging om het bestuur en beheer van het familievermogen in goede banen te leiden. Families die succesvol zijn in de voortzetting van een familie-erfgoed van generatie op generatie, hebben vaak twee dingen met elkaar gemeen. Ten eerste zorgen zij er voor dat er heldere spelregels zijn voor de omgang met het familievermogen als zodanig en met elkaar als gezamenlijke eigenaren. Ten tweede dat de opvolgende generatie goed voorbereid is op de verantwoordelijkheid van het familievermogen. Daarvoor dienen de juiste structuren en processen te worden ingericht, die ook goed zijn geënt op de ambities, competenties en karakteristieken van de opvolgende generatie. Meer over dit onderwerp kunt u lezen in onderstaand document.

Familiestatuut en Next Gen