Providence Capital

29 vooraanstaande experts beschrijven vraagstukken en bieden een totaal overzicht om op een verantwoorde wijze een vermogensfonds te besturen.

Vermogensfondsen 2017

Bestuurders van vermogensfondsen zitten meer dan ooit met vele vragen en de omgeving, die kijkt naar deze fondsen als belangrijke smeerolie van de samenleving. Zij stellen ook een aantal belangrijke thema’s aan de orde en proberen knelpunten in de samenleving te benoemen en op te lossen. Deze publicatie voorziet in een grote behoefte om op een praktische manier geïnformeerd te worden over bestaande regels en nieuwe ontwikkelingen.
Rien van Gendt