Foto-2017-boeken_long

Vermogensfondsen 2017

Bestuurders van vermogensfondsen zitten meer dan ooit met vele vragen en de omgeving, die kijkt naar deze fondsen als belangrijke smeerolie van de samenleving. Zij stellen ook een aantal belangrijke thema’s aan de orde en proberen knelpunten in de samenleving te benoemen en op te lossen. Deze publicatie voorziet in een grote behoefte om op een praktische manier geïnformeerd te worden over bestaande regels en nieuwe ontwikkelingen.
“Rien van Gendt”Download Vermogensfondsen 2017cover_vermogensfondsen_150x230mm_cvi

René Bekkers – Waarom een vermogensfonds?

‘Vrijwel alles kan ons geefgedrag beïnvloeden, van het weer tot ons humeur, van de glimlach van de collectant tot het salaris van de directeur van het goede doel.’ Het hele artikel kunt u, na het invullen van uw naam en e-mailadres, hier downloaden. Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het downloaden van de whitepaper […]

Lees meer

cover_vermogensfondsen_150x230mm_cvi

Nathalie Idsinga – Fonds op naam

‘Een Fonds op naam ontstaat door een schenking of kan bij testament worden ingesteld. De schenker of erflater kan zelf bedenken welke naam het Fonds krijgt.’ Het hele artikel kunt u, na het invullen van uw naam en e-mailadres, hier downloaden. Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het downloaden van de whitepaper en zullen […]

Lees meer

cover_vermogensfondsen_150x230mm_cvi

Koeno Sluyterman van Loo – Fonds aanpassen aan tijdsgeest

‘Als fondsbestuurder ben je ingekaderd door de maatschappelijke opdrachten die de oprichter heeft vastgelegd in de statuten. Die statuten bepalen je speelveld.’ Het hele artikel kunt u, na het invullen van uw naam en e-mailadres, hier downloaden. Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het downloaden van de whitepaper en zullen nooit aan derden worden […]

Lees meer

cover_vermogensfondsen_150x230mm_cvi

Menno Tummers – Nieuw Mecenaat

‘De moderne mecenas wordt steeds actiever binnen de ‘civil society’. Belangrijk is wel hoe je dit op een eigentijdse wijze kunt organiseren en structureren.’ Het hele artikel kunt u, na het invullen van uw naam en e-mailadres, hier downloaden. Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het downloaden van de whitepaper en zullen nooit aan […]

Lees meer

cover_vermogensfondsen_150x230mm_cvi

Theo Schuyt – De toewijzing van subsidieaanvragen

‘Welke procedure of organisatie is nodig om de keuze van het al dan niet toekennen van subsidies op een professionele wijze te bepalen?’ Het hele artikel kunt u, na het invullen van uw naam en e-mailadres, hier downloaden. Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het downloaden van de whitepaper en zullen nooit aan derden […]

Lees meer

cover_vermogensfondsen_150x230mm_cvi

Maartje van Casteren – Generation Next

‘Al vroeg zullen kinderen beseft hebben dat er geen financiële zorgen waren. Dat is iets anders dan beseffen dat er een familievermogen was dat in de generaties hiervoor werd opgebouwd.’ Het hele artikel kunt u, na het invullen van uw naam en e-mailadres, hier downloaden. Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het downloaden van […]

Lees meer

cover_vermogensfondsen_150x230mm_cvi

Joost van Lanschot – Validatiestelsel vice versa

‘Het validatiestelsel filantropie behelst een stelsel van regels van goed bestuur en beheer ter verbetering van de transparantie en de kwaliteit van het toezicht in de filantropische sector.’ Het hele artikel kunt u, na het invullen van uw naam en e-mailadres, hier downloaden. Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het downloaden van de whitepaper […]

Lees meer

cover_vermogensfondsen_150x230mm_cvi

Lucas Meijs – Governance van Vermogensfondsen: niet voor watjes!

‘Governance van vermogensfondsen is koers houden in een zeilboot die voortdurend kan verlijeren onder invloed van donoren beneficianten en ondertussen balanceren op een evenwichtskoord van accountibility en transparantie naar stakeholders.’ Het hele artikel kunt u, na het invullen van uw naam en e-mailadres, hier downloaden. Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het downloaden van […]

Lees meer

cover_vermogensfondsen_150x230mm_cvi

Reinier Russell – Bestuurlijke aansprakelijkheid

‘Bestuurders lijken zich in toenemende mate zorgen te maken over de aansprakelijkheidsrisico’s die zij lopen bij de vervulling van hun taken. Deze zorgen zijn terecht.’ Het hele artikel kunt u, na het invullen van uw naam en e-mailadres, hier downloaden. Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het downloaden van de whitepaper en zullen nooit […]

Lees meer

cover_vermogensfondsen_150x230mm_cvi

Ruby Nefkens – Bescherming Persoonsgegevens

‘Vanaf 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming in werking voor alle lidstaten van de EU. Deze heeft consequenties voor organisaties die persoonsgegevens van werknemers of derden opslaan en verwerken.’ Het hele artikel kunt u, na het invullen van uw naam en e-mailadres, hier downloaden. Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het downloaden […]

Lees meer

picture>cover_vermogensfondsen_150x230mm_cvi

Paul Koster & Querijn Bongaerts Vermogensscheiding: bescherming tegen bankroet

Paul Koster Querij Bongaerts Vermogensscheiding bescherming tegen bankroet

Lees meer

cover_vermogensfondsen_150x230mm_cvi

Saskia Laseur en Frederike van Harskamp – Juridische vormgeving van een vermogensfonds

‘Een vermogensfonds beginnen vraagt om zorgvuldigheid. Geld bij elkaar gebracht, een doel voor ogen. Maar dan ook de vraag: waar begint een goed beheer?’ Het hele artikel kunt u, na het invullen van uw naam en e-mailadres, hier downloaden. Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het downloaden van de whitepaper en zullen nooit aan […]

Lees meer

cover_vermogensfondsen_150x230mm_cvi

Martin Bauman – De jaarrekening van een vermogensfonds

‘Een deugdelijke administratie is een belangrijke voorwaarde om tijdig een balans en staat van baten en lasten op te stellen.’ Het hele artikel kunt u, na het invullen van uw naam en e-mailadres, hier downloaden. Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het downloaden van de whitepaper en zullen nooit aan derden worden doorgegeven.

Lees meer

cover_vermogensfondsen_150x230mm_cvi

Sabine de Wijkerslooth-Lhoëst – Een Vermogensfonds als goed doel; de fiscus helpt een handje!

‘Voor een instelling is het fiscaal heel aantrekkelijk om als ANBI gerangschikt te worden. Hiervoor worden dan wel een aantal eisen gesteld.’ Het hele artikel kunt u, na het invullen van uw naam en e-mailadres, hier downloaden. Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het downloaden van de whitepaper en zullen nooit aan derden worden […]

Lees meer

cover_vermogensfondsen_150x230mm_cvi

Peter Jansen – Vermogensfondsen: ANBI-team belastingdienst

‘Ook kleine initiatieven die in stichtingsvorm worden ontplooid, kunnen ANBI zijn. Net als vermogensfondsen.’ Het hele artikel kunt u, na het invullen van uw naam en e-mailadres, hier downloaden. Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het downloaden van de whitepaper en zullen nooit aan derden worden doorgegeven.

Lees meer

cover_vermogensfondsen_150x230mm_cvi

Aart Bakker – Een landgoed: een Vermogensfonds op zich

‘De exploitatiemogelijkheden van een landgoed zijn in hoge maat afhankelijk van de verschijningsvorm van het landgoed. Daaruit komt het direct rendement van gronden en gebouwen.’ Het hele artikel kunt u, na het invullen van uw naam en e-mailadres, hier downloaden. Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het downloaden van de whitepaper en zullen nooit […]

Lees meer

cover_vermogensfondsen_150x230mm_cvi

Mark Grol – De waarde van Kunst

‘Wie kunst koopt om er rendement mee te maken, belegt eigenlijk niet, die speculeert of drijft handel.’ Het hele artikel kunt u, na het invullen van uw naam en e-mailadres, hier downloaden. Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het downloaden van de whitepaper en zullen nooit aan derden worden doorgegeven.

Lees meer

Abonneer op onze nieuwsbrief

Hierbij verstrek ik u mijn e-mailadres zodat u met mij eenmaal per maand de nieuwsbrief kan mailen. Dit is het enige doel waarvoor mijn gegevens worden gebruikt door Providence Capital. Ik ben mij ervan bewust dat ik op elk moment mijn inschrijving ongedaan kan maken door me af te melden via de link in de nieuwsbrief of door het sturen van een bericht aan info@providencecapital.eu. Providence Capital zal mijn gegevens verwijderen na ontvangst van mijn uitschrijving.