Providence Capital

Wouter Weijand Infrastructuur en Private Debt

Op dit moment bestaan veel portefeuilles uitsluitend uit liquide,
beursgenoteerde instrumenten. Vooral door de extreem lage, soms
negatieve rente verwachten wij voor de komende 10 jaar met alleen
die beursgenoteerde beleggingen geen optimale resultaten te halen.
Obligaties zijn vanaf hier alleen nog attractief als hun effectieve
rendement verder negatief wordt en dat lijkt een hachelijke
veronderstelling. Die lage rente heeft tegelijkertijd voor forse koers-
stijgingen van beursgenoteerd vastgoed geleid. Inmiddels heeft
daar al een correctie plaatsgevonden. Aandelenkoersen worden er
ook door ondersteund, al zijn hier gelukkig nog niet overal extreme
waarderingen zichtbaar.

Wouter Weijand Infrastructuur en Private Debt