Providence Capital

Wouter Weijand Het beheer van het vermogen

U kent die vragenlijstjes wel: bent u jong, dan mag u meer risico
nemen. Komt u dichter bij uw pensioen, dan graag wat gas terug-
nemen s.v.p.. Familievermogens en Vermogensfondsen kennen
echter geen pensioendatum, ook geen sterfdatum trouwens. Het
eeuwige leven, dat zou het idealiter moeten worden, vaak als wens
van een voorouder die dat nog niet had. Aan het eind van het leven
staat men vaak aan de wieg van een Familie- of Vermogensfonds.
Daarmee wordt de beleggingshorizon ineens heel veel langer dan
voor een natuurlijk persoon. Zoals leden van de familie Six ooit
opmerkten tijdens een van mijn beleggingspresentaties: “U heeft
het over de komende 5 jaar, maar wij denken meer in termen van
50 jaar…”.

Wouter Weijand het beheer van het vermogen