Providence Capital

René de Zwaan Samenstelling bestuur STAK

In toenemende mate worden wij benaderd door vermogende fami-
lies die overwegen een professionele Investment office in te richten,
met als doel het familie kapitaal op ordentelijke wijze te beheren.
In een aantal situaties is er reeds sprake van een klein bestuurs-
bureau, dat de familie ondersteunt op generiek administratief
terrein. Men wil dan echter deze structuur herzien, bijvoorbeeld
omdat de behoefte van nieuwe staken op een ander terrein liggen.
Ook wenst de nieuwe generatie soms een verdere professionalisering
door te voeren met betrekking tot het vermogensbeheer, veelal omdat
men teleurgesteld is over de dienstverlening vanuit de banken.

Rene de Zwaan samenstelling bestuur stak