Providence Capital

Reinier Russell Familiebedrijven: uw (rechts)positie binnen de onderneming

Familiebedrijven onderscheiden zich van andere ondernemingen
doordat de familie, het bedrijf en de eigendom daarvan, met elkaar
zijn verstrengeld. Om een scherper beeld te krijgen van uw positie
binnen het familiebedrijf is het daarom van belang om te begrijpen
hoe deze onderdelen in de praktijk werken en op welke wijze zij tot
elkaar in verhouding staan. In dit artikel zal daarom per onderdeel
worden ingegaan op de verschillende actoren binnen het familie-
bedrijf, zoals aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en de
daarbij behorende verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid.
Ten slotte komt het familiestatuut aan de orde.

Reinier Russell uw rechtspositie binnen de onderneming