Providence Capital

Peter Kavelaars De toekomst van de belasting over vermogensinkomsten

Een nogal onzeker onderwerp: de toekomst van het belasting stelsel.
Want zoals alles onzeker is – behalve de bekende uitzonderingen:
de dood en het betalen van belastingen –, geldt dat zeker voor
het belastingstelsel. Het is, zo leert de ervaring, een speelbal van
de politiek. Wetenschappers dragen stellig bij aan allerlei mooie
ideeën, maar de regel is dat daar niet heel veel mee wordt gedaan.
De laatste twee commissies inzake herziening van het belasting-
stelsel, de Commissie Van Weeghel en de Commissie Van Dijk-
huizen – van welke laatste commissie ik deel uit heb mogen maken –,
hebben mooie rapporten uitgebracht. Ik zal niet zeggen dat we
het daar dan ook gelijk mee hebben gehad, maar feit is wel dat
met beide rapporten niet heel veel is gebeurd. Aardig is inmiddels
wel dat in het Regeerakkoord 2017-2021 een sociale vlaktax wordt
voorgesteld met twee schijven die wat betreft tarieven vrijwel naad-
loos aansluit bij het voorstel van de Commissie Van Dijkhuizen.
Bepaald verrassend was indertijd wel dat vrijwel direct na het
verschijnen van het rapport van de Commissie Van Dijkhuizen er
Kamerleden die al weer riepen dat er toch hoog nodig weer eens
een belastingherzieningscommissie aan het werk zou moeten …….
Gelukkig is het daar tot op heden niet van gekomen en het
Regeerakkoord 2017-2021 voorziet daar ook niet in.

Peter Kavelaars De toekomst van de belasting over vermogensinkomsten