Providence Capital

Nout Wellink Wat is de rol van centrale banken?

Centrale banken hebben hun wortels in een ver verleden. Zo gaan
de ‘Sveriges Riksbank’ en de ‘Bank of England’ terug tot 1668
respectievelijk 1694. De Nederlandsche Bank is wat jonger en
dateert van 1814. Echter, tot op de dag van vandaag worden er nog
steeds centrale banken opgericht. China’s centrale bank, de Public
Bank of China, ontstond in 1948 en de Europese Centrale Bank
(ECB) zag pas op 1 juni 1998 het licht. Ook centrale banken in
voormalige koloniën zijn van betrekkelijk recente datum. In het
verleden zijn veel van de centrale banken ontstaan uit commer-
ciële banken. Een moderne centrale bank is daarom ook nauwelijks
te vergelijken met vroege voorgangers, omdat het takenpakket in
hoge mate verschilt en nog steeds aan verandering onderhevig is in
reactie op de noden van alledag.

Nout Wellink Wat is de rol van centrale banken