Providence Capital

Maartje van Casteren De volgende generatie

Als het gaat om het doorgeven van het leven, krijgen de kinderen
doorgaans genoeg informatie. Daarop ligt allang geen taboe meer.
Anders ligt dat vaak bij het doorgeven van vermogen. Dat is nog
steeds een heikel onderwerp. Wat kunnen ze ermee, wat moeten ze
eigenlijk met die informatie? Werkt het bezwarend, bevrijdend?
Ja, hoe zullen de kinderen erop reageren? Belangrijker nog, hoe
bereid je je kinderen voor op hun verantwoordelijkheid bij het beheer
en het uiteindelijk weer doorgeven van dat vermogen aan de volgende
generatie? In dit artikel treft u een paar suggesties, maar absolute
waarheden bestaan hierbij niet: elk gezin en elk kind is weer anders.

Maartje van Casteren De volgende generatie