Providence Capital

Jurgen Geerlings Overdracht onderneming/vermogen

Om een familievermogen, in welke vorm dan ook, succesvol
voor te zetten in achtereenvolgende generaties, is meer nodig
dan een professioneel beheer. De kunst is om de emotionele
verbondenheid van de familieleden met het familievermogen
om te zetten in een actieve vorm van betrokkenheid waardoor
zij elkaar beschouwen als ‘psychologisch eigenaar’. De inspan-
ningen en structuren om dit voor elkaar te krijgen heten samen
‘Family Governance’. Het familieberaad en het familiestatuut
zijn effectieve instrumenten om de Family Governance in
praktijk te brengen en om de opvolgende generatie een basis en
een kader mee te geven voor hun rol als verantwoord eigenaar.

Jurgen Geerlings Overdracht onderneming, vermogen