Providence Capital

Hans Galavazi Fiscale aspecten bij het investeren in private equity

n deze uitgave van het boek Familievermogen is het onderwerp
private equity in z’n algemeenheid besproken. Het belang van
private equity voor vermogende particulieren rechtvaardigt dat het
onderwerp vanuit een specifieke invalshoek nader bekeken wordt,
namelijk enkele fiscale aspecten die voor in Nederland woonachtige
investeerders een rol spelen bij private equity investeringen.

Hans Galavazi Fiscale aspecten bij het investeren in private equity