Providence Capital

Frans Sonneveldt & Desire van Beelen Erven

Wanneer u op enig moment komt te overlijden, zullen uw erfgenamen
van u erven. Wie uw erfgenamen zijn, is afhankelijk van de vraag of
u een testament heeft opgemaakt. In het testament kunt u bepalen
welke personen van u zullen erven. Daarnaast kunt u ten aanzien van
specifieke goederen beslissen door wie zij moeten worden geërfd
(zogenoemde legaten). Wanneer u geen testament heeft opgemaakt,
zal uw vermogen vererven volgens het wettelijk erfrecht.

Frans Sonneveldt Desire van Beelen Erven