Providence Capital

Arnold van der Smeede Het UBO-register: Wat hangt ons nog boven het hoofd?

Het UBO-register had per 26 juni 2017 ingevoerd moeten zijn in
alle EU lidstaten. Slechts zes EU lidstaten hebben deze deadline
gehaald. Ook Nederland broedt nog op de precieze wijze waarop
het register vorm moet krijgen. Uitstel is geen afstel, dus dat het
UBO-register er komt is helaas een gegeven.
In deze bijdrage ga ik in op de Europese dimensie van het UBO-
register en de Europese plannen voor de verdere verbreding van het
register. Deze plannen laten zien dat het recht op privacy en het
recht op gegevensbescherming steeds verder in het gedrang komen.

Arnold van der Smeede Het UBOregister wat hangt ons nog boven het hoofd