Providence Capital

Arjan de Jong Doelmatige bescherming van de persoonlijke levenssfeer, bestaat dat?

De aandacht voor beveiliging varieert met het aantal en de ernst
van criminele incidenten. Als criminaliteit zich in de relatiekring
of in de nabijheid manifesteert komt zij voelbaar dichtbij. Media-
berichtgeving over woningovervallen, afpersingen en ontvoeringen
versterken het onbehagen. Dat vormt vaak de aanleiding tot het
agenderen van het onderwerp. Dit verschijnsel is even begrijpelijk
als ongewenst. Angst is immers een slechte raadgever waardoor er
een emotionele overwaardering van risico’s ontstaat. Ratio speelt
dan in mindere mate een rol en beveiligingsleveranciers hebben het
‘voor het inkoppen’: ik noem dit de verkoop van schijnveiligheid op
de markt van de angst.

Arjo de Jong Doelmatige bescherming van de persoonlijke levenssfeer bestaat die