Case Family C

De cliënt belegt al sinds 1987 met name in aandelen en beursgenoteerd vastgoed. Het liquide vermogen is voornamelijk opgebouwd uit dividenden en verkoop van zijn aandeel in het familiebedrijf. Het belegd vermogen was verspreid over verschillende portefeuilles bij meerdere partijen.

Vraag

“Wij beleggen al vanaf de jaren ’80. Op een gegeven moment werden die banken steeds meer gefocust op hun eigen fondsen. Het werd wat meer ondoorzichtig. Ik ben vervolgens gaan zoeken naar enerzijds een onafhankelijke partij die kon adviseren, maar ook iemand die wat breder is qua diensten dan de bank.”

Oplossing

“Providence Capital kwam het meest veelzijdig over. Ze zijn niet afhankelijk van een of twee mensen, maar hebben een team dat al geruime tijd samenwerkt met expertise op verschillende terreinen. We hebben verschillende portefeuilles samengevoegd en ook het overleg binnen de familie verder gestructureerd. Dat is nu een jaarlijkse vergadering die vooraf heel goed voorbereid en doorgesproken wordt. Puur ter oriëntatie heb ik twee jaar geleden nog een rondje gemaakt langs een aantal banken en vermogensbeheerders. Ook in die ronde staken ze met kop en schouder boven de anderen uit. Ze kunnen administratie doen, het vermogen beheren en alle familiezaken regelen. Een dergelijk specialisme op zo’n hoog niveau vind ik niet bij een bank en ook zeker niet bij alle vermogensbeheerders.”

Subscribe to our newsletter

I herewith provide you with my e-mailadres and allow you to e-mail me your newsletter once a month. Providence Capital may use my data for this purpose only. I am aware of the fact that I can undo my subscription at any time by using the unsubscribe link in the newsletter or by sending a message to info@providencecapital.eu. Providence Capital will delete my data upon receipt of my deregistration.