Whitepapers

Corne Brouwers

Corné Brouwers Vermogende families en de Belastingdienst

In 2009 verscheen er een rapport van de OESO, waarin aan de aan- gesloten belastingdiensten de aanbeveling wordt gedaan om meer aandacht te geven aan ‘(Ultra) High Net Worth Individuals‘ ((U)HNWI), of, vertaald in het Nederlands, ‘Zeer Vermogende Personen’ (ZVP). Argumenten van de OESO om hiervoor te pleiten zijn, kortgezegd: – de complexiteit aan zaken […]

Lees meer
Jurgen Geerlings

Jurgen Geerlings Overdracht onderneming/vermogen

Om een familievermogen, in welke vorm dan ook, succesvol voor te zetten in achtereenvolgende generaties, is meer nodig dan een professioneel beheer. De kunst is om de emotionele verbondenheid van de familieleden met het familievermogen om te zetten in een actieve vorm van betrokkenheid waardoor zij elkaar beschouwen als ‘psychologisch eigenaar’. De inspan- ningen en […]

Lees meer
Reinier Russell

Reinier Russell Familiebedrijven: uw (rechts)positie binnen de onderneming

Familiebedrijven onderscheiden zich van andere ondernemingen doordat de familie, het bedrijf en de eigendom daarvan, met elkaar zijn verstrengeld. Om een scherper beeld te krijgen van uw positie binnen het familiebedrijf is het daarom van belang om te begrijpen hoe deze onderdelen in de praktijk werken en op welke wijze zij tot elkaar in verhouding […]

Lees meer
Martin Eleveld

Martin Eleveld & Joes van Berkel De family office als ideale schoonzoon in de familie

Vermogend zijn is niet iedereen gegeven. Als je je in de gelukkige omstandigheid bevindt dat je kan leven van het rendement op je vermogen is dat een groot goed en iets dat je het liefst zo lang mogelijk in stand houdt en ook door wilt geven aan een volgende generatie. In vervlogen tijden kon men […]

Lees meer
Maartje van Casteren FO

Maartje van Casteren Family Office

De term family office is de afgelopen jaren steeds populairder geworden in Nederland. Wat doet een family office? Is deze dienstverlening iets voor mijn familie en mij? In dit artikel proberen we u beter inzicht te geven in de dienstverlening van een family office, we benoemen de voor- en nadelen en lichten toe wanneer dit […]

Lees meer
Nout Wellink

Nout Wellink Wat is de rol van centrale banken?

Centrale banken hebben hun wortels in een ver verleden. Zo gaan de ‘Sveriges Riksbank’ en de ‘Bank of England’ terug tot 1668 respectievelijk 1694. De Nederlandsche Bank is wat jonger en dateert van 1814. Echter, tot op de dag van vandaag worden er nog steeds centrale banken opgericht. China’s centrale bank, de Public Bank of […]

Lees meer
Marc Temme

Marc Temme – Familistatuut belangrijke katalysator in het familiebedrijf

De ondernemer-CEO denkt nog niet aan stoppen. Door verant- woord risico’s te nemen en het avontuur aan te gaan heeft hij met broer en zus een succesvol miljoenenbedrijf met uiteenlopende activiteiten gecreëerd. Hij is getrouwd en heeft vier studerende kinderen, die zijn ondernemerskwaliteiten hebben geërfd. De onderneming is opgezet door grootvader waardoor er al drie […]

Lees meer
Marnix van Rij

Marnix van Rij & Vincent Oort Wie niet weg is, is gezien? Fiscal emigratie uit Nederland: makkelijker gezegd dan gedaan

Jaarlijks emigreren tienduizenden mensen uit en naar Nederland. Het zou van een te ernstige beroepsdeformatie spreken om te denken, dat de fiscaliteit bij al deze emigraties hoog op de agenda heeft gestaan, maar desondanks is voor een adviseur van vermogende particulieren de fiscale (timing van een) emigratie zeker geen vreemde eend in de bijt. Als […]

Lees meer
Peter Kavelaars

Peter Kavelaars De toekomst van de belasting over vermogensinkomsten

Een nogal onzeker onderwerp: de toekomst van het belasting stelsel. Want zoals alles onzeker is – behalve de bekende uitzonderingen: de dood en het betalen van belastingen –, geldt dat zeker voor het belastingstelsel. Het is, zo leert de ervaring, een speelbal van de politiek. Wetenschappers dragen stellig bij aan allerlei mooie ideeën, maar de […]

Lees meer
Cees Goosen

Cees Goosen De commanditaire vennootschap en het fonds voor gemene rekening

De Nederlandse wetgeving kent een aantal samenwerkings- verbanden. De bekendste zijn de BV en de NV; zij worden vaak opgezet om ondernemingsactiviteiten in te verrichten. Naast deze vormen is het fonds voor gemene rekening in zwang voor de meer passieve vormen (niet zelf verrichte ondernemingsactiviteiten) van beleggen, dat wil zeggen het aanhouden van beleggingsportefeuilles. Een […]

Lees meer
Arnold van der Smeede

Arnold van der Smeede Het UBO-register: Wat hangt ons nog boven het hoofd?

Het UBO-register had per 26 juni 2017 ingevoerd moeten zijn in alle EU lidstaten. Slechts zes EU lidstaten hebben deze deadline gehaald. Ook Nederland broedt nog op de precieze wijze waarop het register vorm moet krijgen. Uitstel is geen afstel, dus dat het UBO-register er komt is helaas een gegeven. In deze bijdrage ga ik […]

Lees meer
Raya Oranje-Jorna

Raya Oranje-Jorna Echtscheiding: pleidooi voor een multidisciplinaire aanpak

Echtscheidingen zijn een wijdverbreid fenomeen in de hedendaagse samenleving. Een op de drie huwelijken in Nederland strandt. Een scheiding wordt over het algemeen beschouwd als een van de meest overweldigende, negatieve levenservaringen. Hoewel er verschil is in de mate waarin iemand de scheiding als moeilijk en traumatisch ervaart, is in alle gevallen een echtscheiding emotioneel […]

Lees meer

Abonneer op onze nieuwsbrief

Hierbij verstrek ik u mijn e-mailadres zodat u met mij eenmaal per maand de nieuwsbrief kan mailen. Dit is het enige doel waarvoor mijn gegevens worden gebruikt door Providence Capital. Ik ben mij ervan bewust dat ik op elk moment mijn inschrijving ongedaan kan maken door me af te melden via de link in de nieuwsbrief of door het sturen van een bericht aan info@providencecapital.eu. Providence Capital zal mijn gegevens verwijderen na ontvangst van mijn uitschrijving.